Datum objave: 25.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana, 24.09.2018
Številka: __________


JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: šifra DM: J017908 – TAJNIK ČLANICE VII/2 m/ž v OE TAJNIŠTVO
• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017908,
• Tarifni razred: VII/2.,
• Šifra naziva: 0
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Poskusno delo: 4 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri,
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Delovne izkušnje:
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
- kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
- zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
- priprava osnov za splošne akte članice,
- sodelovanje pri delu organov članice in  univerze,
- izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.
Podrobnejši opis:
- delo vezano na vodstvo fakultete (sodelovanje pri pripravi programa dela in poslovnega poročila),
- izvedba postopkov javnega naročanja,
- vodenje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja ,
- priprava dokumentov ,
- priprava gradiva za seje senata, upravnega odbora ter akademskega zbora,
- priprava različnih odločb, sklepov in imenovanj,
- vodenje postopkov imenovanja dekana,
- priprava raznih poročil in statističnih podatkov iz delovnega področja za vodstvo fakultete ter zunanje institucije,
- pokrivanje področja habilitacij in postopka za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del,
- vodenje in priprava letne najave študijskega programa,
- mednarodna in raziskovalna dejavnost (spremljanje razpisov in pomoč pri prijavah),
- koordinacija priprave in izvedbe objav na spletni strani fakultete,
- pregled in likvidacija prispelih računov.

Datum objave: 25.09.2018

Rok za prijavo: 8 dni oz. do vključno 03.10.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA