Datum objave: 26.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - D010001 ASISTENT M/Ž (za slovenski jezik)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 3 mesece.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v primeru, da bo fakulteta prejela soglasje Upravnega odbora Univerze v Ljubljani k dopolnitvi kadrovskega načrta Fakultete za upravo za leto 2018, in sicer predvidoma v oktobru 2018.

Pogoji za opravljanje dela:
- izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji), doktorat znanosti (3. Bolonjska stopnja) s področja slovenskega jezika;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za slovenski jezik ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za slovenski jezik, v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe).

Ostala znanja in veščine:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- tekoče znanje angleškega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (dela v timu).

Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov,
- osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, pisanje znanstvenih člankov, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 1. 10. 2018.

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo tudi dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici: Mateja D. Murgelj, el. naslov: .