Datum objave: 26.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: UPRAVNIK  V  (m/ž)  na  Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: J035074
za nedoločen čas  od 1.11.2018 dalje
s polnim delovnim časom  - 40 ur/teden

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- srednja strokovna / splošna izobrazba tehniške smeri
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- osnovna znanja elektro ali strojne ali lesarske stroke, ročne spretnosti, šoferski izpit B kategorije
Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo:  3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo članice v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),
- vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki),
- izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja,
- popis porabe vode in energije, sporočanje računovodstvu in kontrola računov,
- dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje,
- sodelovanje s tajniki oddelkov pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja,
- medsebojno nadomeščanje med odsotnostjo,
- nadomeščanje kurirja v času njegove odsotnosti,
- koordinacija čiščenja stavbe, pomoč,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.


4. Rok za prijavo: 3 dni do 1.10.2018

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39