Datum objave: 26.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana, 24.09.2018
Številka: __________


JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) - KADROVSKA SLUŽBA v OE TAJNIŠTVO

• šifra DM: J017932 – VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI)
• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017932,
• Tarifni razred: VII/2.,
• Šifra naziva: 0
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri,
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, po potrebi strokovni/pravosodni izpit, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Delovne izkušnje:
• 3 leta delovnih izkušenj

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti,
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
- pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov ,
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov,
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- izvršuje sklepe organov univerze,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- vodenje kadrovske evidence zaposlenih,
- izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
- pripravljanje pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov in drugih oblik pogodb,
- pripravljanje dokumentacije za mlade raziskovalce v postopkih javnih razpisov,
- vodenje  postopkov za habilitacijo pedagoških delavcev,
- vodenje postopkov za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del ,
- vodenje statistike s kadrovskega področja, ki jih predpisuje država,
- izdelava kadrovskih poročil in kadrovskega plana,
- opravljanje drugih del po nalogu predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 26.09.2018

Rok za prijavo: 8 dni oz. do vključno 04.10.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

     
Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA