Datum objave: 04.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

št. razpisanih delovnih mest: 1 šifra del. mesta: D010001 tarifni razred: VII/2
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) na področju grafike
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju grafike
Veljaven habilitacijski naziv:
- asistent za habilitacijsko področje Informacijska in grafična tehnologija
- ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje informacijske in grafične tehnologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
- poznavanje tehnologij tiska vključno s 3D-tiskom,
- uporaba računalniških programov za grafično pripravo in 3D-modeliranje,
- znanje tujega jezika,
- smisel za vizualne komunikacije.

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 dni do 9.10 2018

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana