Datum objave: 05.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  VII/2 (m/ž)
na Oddelku za geologijo 

št. delovnih mest: 1
šifra del. mesta: H017004
šifra naziva: 0
tarifni razred: VII/2
za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
zaposlitev predvidoma od 1.11.2018 do  30.4.2019

 2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju geologije ali vodarstva ali prostorskega načrtovanja ali krajinske arhitekture
2. Veljaven habilitacijski naziv:   /
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanje tujega jezika (angleščina), zaželene izlušnje z delom na evropskih projektih, poznavanje rač. programov: Autocad, GIS, Microsoft Office
4. Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
5. Poskusna doba: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog: 
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na projektu “PROLINE-CE“ in “CAMARO-D”
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 10 dni, do 15.10.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Splošno kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

6. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39
Elektronska pošta: