Datum objave: 09.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje Veterinarske medicine na Kliniki za male živali (D010001)

2.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo 
 • Magisterij znanosti (prejšnji) veterinarske smeri
 • Doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji veterinarske smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Veterinarske medicine. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • Znanje enega tujega jezika
 • Sposobnost za delo z ljudmi
 • Komunikativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijave: 3 dni (od 9. do 12. 10. 2018).

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete po e-pošti na naslov: do vključno 12. 10. 2018.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko NG43903.