Datum objave: 10.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA PODROČJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s polnim delovnim časom

Pogoji za opravljanje dela/zasedbe delovnega mesta:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer slovenski jezik in književnost pedagoške smeri,
 • veljaven habilitacijski naziv lektor za slovenski jezik ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolski učitelj lektor za slovenski jezik. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi,
 • tri leta ustrezne pedagoške prakse na področju poučevanja slovenščine kot tujega jezika,
 • strokovna in jezikovnodidaktična usposobljenost,
 • izkušnje na področju oblikovanja in urejanja didaktičnih gradiv v digitalnih okoljih,
 • retorične sposobnosti,
 • smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • izkazan interes za razvoj strokovnega področja.

Kratek opis del in nalog:

 • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti v okviru predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1, lektorat 2 in lektorat 3 v skladu z danimi učnimi načrti in v skladu s študijskim koledarjem v polnem obsegu,
 • sodelovanje pri dejavnostih, povezanih s pedagoškim in razvojnim delom na oddelku,
 • sodelovanje pri organizaciji dela v okviru Leta plus,
 • sodelovanje z administratorjem in vsebinskim koordinatorjem Leta plus,
 • sodelovanje pri oblikovanju in posodabljanju učnih načrtov in vsebin zgoraj navedenih predmetov,
 • prilagajanje vsebin specifičnim zahtevam različnih študijskih programov,
 • samostojno pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • razvoj didaktičnih gradiv na področju pedagoškega dela, še posebej v digitalnih okoljih,
 • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih,
 • sodelovanje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • sodelovanje pri razvijanju področja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 18. 10. 2018

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
 • motivacijsko pismo

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: