Datum objave: 10.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Strokovni delavec VI na Inštitutu za varno hrano, krmo in okolje (šifra DM: J016037)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja izobrazba ekonomske ali upravne smeri
- Znanja za uporabo računalniških programov
- Znanje tujega jezika
- Komunikativnost
- Občutek za natančnost in ažurnost
- Sposobnost organizacije lastnega dela in časa
- 1 leto delovnih izkušenj

Trajanje zaposlitve za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom, VI. tarifni razred.

3. Kratek opis dela in nalog:
- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela;
- izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela;
- vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov;
- priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije;
- arhiviranje dokumentacije;
- obveščanje in informiranje;
- spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela;
- sodelovanje pri delu v mikrobiološkem in kemijskem laboratoriju;
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

4. Rok za prijave: 5 dni (od 11. do 16. 10. 2018).

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete po redni pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 10. 2018.