Datum objave: 11.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM IX – 0,  M/Ž
na Katedri za toplotno in okoljsko tehniko, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NG51974

Šifra DM: H019001 – ASISTENT Z DOKTORATOM IX – 0,  M/Ž
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2019 do 31.12.2021
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti (prejšnji) s področja strojne, metalurške ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja strojne, metalurške ali druge naravoslovno tehnične smeri,
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• zaželene so izkušnje iz proizvodnega inženirstva in še posebej s področja materialov z oblikovnim spominom, osnovno znanje o CAD modeliranju in LabView-u (ali pripravljenost za učenje teh programov).

Opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na projektu SUPERCOOL, Delovni sklop 1 (superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje) financiran s strani Evropskega raziskovalnega sveta (ERC StG),
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

V sklopu projekta SUPERCOOL bo izbrani kandidat opravljal tudi:
- raziskave in analize različnih preoblikovalnih in proizvodnih tehnik (vključno z aditivno proizvodnjo) za preoblikovanje materialov z oblikovnim spominom v različne porozne strukture,
- testiranje elastokaloričnih regeneratorjev v hladilni napravi in testiranje trajno dinamične trdnosti elastokaloričnih materialov,
- strokovno sodeloval z različnimi podjetji in univerzami po svetu (vključujoč daljše obiske pri nekaterih od njih).

Datum objave: 11.10.2018

Rok za prijavo: 30 dni, od 11.10.2018 do vključno 10.11.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek: Jaka Tušek, telefonska številka: 01 477 1 513,
E-mail: