Datum objave: 19.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

 
TAJNIK ČLANICE VII/2

 • Šifra delovnega mesta: J017908
 • Tarifni razred: VII/2
 • Začetek dela: 1. december 2018
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke, do 30. 09. 2021 oziroma do njene vrnitve na delo
 • Poskusno delo: 4 mesece

 
Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri.


Ostali pogoji:

 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
 • odlično poznavanje predpisov področja delovnega prava in zakonodaje s področja visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti in javnega naročanja,
 • poznavanje dela v računalniškem okolju MS Office, svetovni splet
 • izkazane vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.


Opis dela in nalog:

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
 • priprava osnov za splošne akte članice
 • sodelovanje pri delu organov članice in  univerze
 • izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta


Podrobnejši opis:

 • vodi pravne in upravne postopke fakultete;
 • spremlja zakonske in podzakonske predpise s področja visokega šolstva ter avtonomnih predpisov Univerze v Ljubljani;
 • organizira in skrbi za pripravo splošnih in posamičnih aktov fakultete in njihovo usklajenost z zakonodajo;
 • po potrebi sodeluje na sejah stalnih komisij in občasnih delovnih teles Senata;
 • podaja pravna mnenja vodstvu fakultete in drugim službam fakultete, po potrebi sodeluje pri posredovanju odgovorov na vprašanja javnosti in revizijskih inštitucij;
 • pravno svetuje komisiji za pritožbe študentov in disciplinski komisiji za študente I. stopnje;
 • nadzira izvajanje evidenčnih javnih naročil in vodi javna naročila večjih vrednosti ter investicije;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča z delovnega področja;
 • sodeluje s strokovnimi službami na UL na področju vseh pravnih vidikov delovanja fakultete;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


Datum objave: 19. 10. 2018
 
Rok za prijavo: 14 dni, do vključno 03. 11. 2018
 
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo po pošti v razpisnem roku na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Kadrovska služba
Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.
 
Kontaktna oseba: Kadrovska služba, Vera Wabra Lekše, telefonska številka: (01) 47 68 427.