Datum objave: 23.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

RAZISKOVALEC, šifra DM: H019001 (M/Ž)
za delo na projektu »Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo«

1. Zahtevana izobrazba:
- Doktorat znanosti s področja izobraževalnih ved

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- poglobljena znanja s področja izobraževalnih ved,
- znanje in izkušnje s pripravo učnih gradiv in uredništvom le-teh
- znanje slovenščine,
- znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- vsaj 1 leto delovnih izkušenj na podobnih projektih,
- zaželene pedagoške izkušnje na področju visokošolskega izobraževanja učiteljev.

3. Kratek opis del in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri pripravi didaktičnih gradiv,
• pripravljanje pisnih poročil o aktivnostih ter ekspertiz,
• organizacija ter koordinacija usposabljanj za visokošolske učitelje in sodelavce,
• načrtovanje izvedbe svojega dela v skladu z načrtom projekta,
• priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti,
• sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu

4. Delovno razmerje: določen čas do 30. 9. 2022 (čas trajanja projekta)
- polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden (do 30. 9. 2020)
- krajši delovni čas – predvidoma 50 % oz. 20 ur/teden (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 –  odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 26. 10. 2018

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Izbrani kandidat bo zaposlen pod pogojem, da projekt na javnem razpisu pridobi financiranje.

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: