Datum objave: 24.10.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM  (D010001)
na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, Katedra za mehaniko tekočin
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti ( prejšnji ) s področja gradbeništva hidrotehnične smeri ali
• doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ), s področja gradbeništva,
• veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po veljavnih Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani;  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv,
• aktivno znanje slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika,
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij,
• smisel za raziskovalno delo na področju vodnega gospodarstva,
• prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: rok 8 dni; do 1. 11. 2018

Datum objave: 24. 10. 2018

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
ali
na e-mail:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: