Datum objave: 12.11.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC VI. – za sistemsko varnostno infrastrukturo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J016037
Tarifni razred: VI.
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 leta
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- višja strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- višješolska izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- izvaja in sodeluje pri aktivnostih na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- vodi razne evidence po navodilih
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge na področju sistemske varnostne infrastrukture, ki vključuje sisteme za upravljanje pravic in nadzor dostopa, videonadzorne sisteme in sisteme za alarmiranje, tako da upravlja, spremlja in načrtuje te sisteme ter nadzoruje zunanje izvajalce
- sodeluje pri snovanju, izdelavi specifikacij ter pri uvajanju novih informacijskih aplikacij in storitev s področja sistemske varnostne infrastrukture
- spremlja delovanje obstoječih aplikacij s področja sistemske varnostne infrastrukture in predlaga izvedbo novih projektov v USI na UL
- upravlja in spremlja pravice dostopa do sistemske varnostne infrastrukture
- koordinira sodelovanje informatikov na rektoratu UL pri razvoju sistemske varnostne infrastrukture
- usklajuje izmenjavo podatkov sistemske varnostne infrastrukture med rektoratom in članicami
- pripravlja in uvaja nove tehnologije v sistemsko varnostno infrastrukturo
- skrbi za posodabljanje sistemske varnostne infrastrukture na aplikativni in strojni ravni
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 23. plačni razred.

Rok za prijavo:  12. 11. 2018 – 16. 11. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.:
Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615