Datum objave: 14.11.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje fizioterapije (D010001)
Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent za področje fizioterapije
■ Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:
• opravljeno pripravništvo in strokovni izpit za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka,
• specialna znanja in klinične izkušnje s področja preventive v fizioterapiji.

5. Datum pričetka dela: 7.1.2019

6. Rok za prijavo: 3 dni (od 14.11.2018 do 19.11.2018)

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: