Datum objave: 13.11.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 - III

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017104
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja, predvidoma od 10. 12. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri - bibliotekarstvo ali računalništva
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri - bibliotekarstvo ali računalništva
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri - bibliotekarstvo ali računalništva

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- bibliotekarski strokovni izpit
- temeljna znanja uporabe računalniških programov
- poznavanje dela z modulom COBISS3/Izposoja
- izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
- aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje enega tujega jezika
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti
- sposobnost za timsko delo
- zaželena licenca COBISS
- samoiniciativnost in kreativnost
- odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu

Delovne izkušnje: najmanj 1 leto v knjižnici
Poskusno delo: 3 mesece
Urnik dela: izmenski

3. Kratek opis del in nalog
- strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
- pridobivanje in hranjenje knjižničnega gradiva
- referalno delo za posamezna strokovna področja
- informacijsko svetovalno delo
- izposoja knjižničnega gradiva
- vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
- stalno strokovno izpopolnjevanje
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj knjižnice zaradi zagotovitve izvedbe nujnih nalog za nemoteno tekoče poslovanje
- vodenje statistike opravljenega dela
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
- pripravljanje in urejanje rubrik na spletni strani knjižnice
- sodelovanje pri razvoju e-storitev za uporabnike
- organizacija in izvedba izobraževanj uporabnikov


4. Datum objave: 13. 11. 2018

5. Rok za prijavo: 7 dni od datuma objave do 20. 11. 2018.
Sklenitev delovnega razmerja za določen čas enega leta s polnim delovnim časom predvidoma od 10. 12. 2018 z možnostjo podaljšanja.

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NH13656 in na spletni strani UL.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: