Datum objave: 04.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2-III,
šifra DM: J017104 (m/ž) v Službi za kakovost, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2. Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali poslovne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali poslovne smeri ali
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske ali poslovne smeri
• aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
• inovativnost, kreativnost, fleksibilnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo.

Delovne izkušnje:
• 2 leti

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- zbiranje podatkov in izdelava analiz z uporabno naprednih funkcionalnosti Excela ali statističnih orodij
- načrtovanje in opravljanje dela na področju dejavnosti Službe za kakovost
- izvajanje aktivnosti v oviru nacionalne in mednarodnih akreditacij;
- načrtovanje in opravljanje nalog, povezanih z merjenjem doseganja učnih ciljev po programih;
- priprava, izvajanje in analiza študentskih anket ter vsebinsko sodelovanje pri razvoju aplikacije študentskih anket
- organizacija in administrativna podpora delu usmerjevalnih komisij
- priprava gradiv za samoevalvacijska poročila
- sodelovanje pri organizaciji dogodkov službe
- priprava promocijskih materialov in urejanje spletnih strani s področja dela
- administrativno – tehnična dela za službo in vodenje arhiva.
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:
- sposobnost za vsakodnevno delo v strokovnem timu
- sposobnost odličnega pisnega in ustnega izražanja v slovenskem in angleškem jeziku

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Motivacijsko pismo

5. Rok za prijavo: do vključno 5. 1. 2019;
prijave so možne po e-pošti:
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: