Datum objave: 04.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001),
v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike

Zaposlitev za:
a) nedoločen čas od predvidoma 2. 1. 2019, s krajšim delovnim časom (80%), s tri oz. štirimesečno poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani inženir matematike (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba matematike (2. bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) matematike  ali
- doktorat znanosti (prejšnji) matematike ali
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) matematike
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
d) Izkazano odlično pedagoško delo.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
f) skrbi za varno delo delavcev in študentov,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 15. 12. 2018

5. Prijava:
Kandidati naj prošnji priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (habilitacijo je možno pridobiti naknadno, zato kandidati, ki nimajo naziva, priložijo ločeno vlogo za prvo izvolitev v naziv asistent za področje matematike v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL),
d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: