Datum objave: 06.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 2
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 36 mesecev (od 1.1.2019 do 31.12.2021)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2019

in

RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 36 mesecev (od 1.1.2019 do 31.12.2021)
Delovni čas: krajši delovni čas - 20ur/teden
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2019

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja metalurgije in materialov magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja metalurgije in materialov

Veljaven habilitacijski naziv:   /

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3.    Kratek opis dela in nalog:
-    »Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke« (akronim Martin)
-    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
-    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
-    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
-    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
-    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.    Rok za prijavo:  3 dni do 14.12.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5.    Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si