Datum objave: 06.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo


Število razpisanih delovnih mest: 2
šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 3 leta (od 1.1.2019 do 31.12.2021)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.1.2019

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

doktorat znanosti s področja metalurgije ali doktorat znanosti s področja materialov

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje inženirski materiali

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, uporaba računalniških orodij, specifična znanja na področju kovinskih materialov in izkušnje na področju modeliranja in simulacij procesov, ki potekajo v kovinskih materialih med njihovo izdelavo.

Delovne izkušnje:  1 leto ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
-    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah: raziskovalni program »Modeliranje termomehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke« (akronim Martin)
-    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
-    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
-    sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
-    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
-    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 11.12.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si