Datum objave: 07.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
na podlagi projekta »Gostujoči tuji strokovnjaki« in projekta »Mobilnost visokošolskih učiteljev«

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I)

– za delo na projektih Gostujoči tuji strokovnjaki in Mobilnost visokošolskih učiteljev

V Projektni pisarni Univerze v Ljubljani iščemo samoiniciativnega, kreativnega in pozitivno naravnanega novega sodelavca, ki ima veselje za delo na projektih. Delo je dinamično, nudi polno izzivov in priložnosti za strokovni in osebni razvoj.

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas za čas trajanja projekta, vendar najdlje do 31. 12. 2020
Poskusno delo: 3 mesece
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 32. plačni razred.

Pogoji za opravljanje dela:
*          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
*          visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri, ali
*          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
-          3 leta ustreznih delovnih izkušenj; izkušnje iz področja kooordiniranja evropskih projektov ter zaželene izkušnje s področja projektnega dela (predvsem izkušnje iz dela na projektih, ki so financirani iz ESS),
-          aktivno znanje angleškega jezika,
-          znanja za uporabo računalniških programov (za delo z bazami podatkov, zaželeno napredno znanje uporabe programa Excel),
-          komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:

-          samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
-          izvaja operativne naloge delovnega področja,
-          oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
-          koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
-          spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
-          samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov
-          samostojno izvršuje pridobljene projekte
-          spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
-          skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov ipd.)
-          nudi strokovno podporo članicam in službam rektorata, vezanih na delovno področje
-          spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  7. 12. 2018 – 17. 12. 2018


Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.


Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.