Datum objave: 10.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2,
-  Šifra DM:  J017101,  v  Službi za mednarodno sodelovanje in raziskovalno dejavnost, 1 prosto delovno mesto:                              
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas enega leta;
- čas nastopa dela: predvidoma 3. 1. 2019
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi družboslovne ali druge ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri  ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, predvsem tistih financiranih iz evropskih strukturnih skladov in raziskovalnih programov;
- samostojno izvršuje pridobljene projekte;
- pripravlja dokumentacijo v povezavi s pripravo in realizacijo projektov ter skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom ali drugim financerjem (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov in druga administrativna in strokovna opravila v povezavi z različnimi projekti);
- skrbi za urejeno in ažurirano evidenco fakultetnih sporazumov o mednarodnem sodelovanju;
- informira študente o možnostih študentskih izmenjav in praks v tujini;
- organizira mednarodne izmenjave študentov in zaposlenih (domačih v tujino in tujih na našo fakulteto) in izvaja administrativne postopke v zvezi z izmenjavami;
- pomaga pri vključevanju tujih gostujočih učiteljev v pedagoško delo na fakulteti;
- pomaga pri organizaciji mednarodnih dogodkov (poletnih šol, konferenc, ipd);
- izvaja postopke priznavanja izobraževanja iz tujine;
- nudi strokovno podporo z delovnega področja ostalim službam in zaposlenim na fakulteti;
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo:  Do 20. decembra 2018. 

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov:

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi in aktivnem znanju angleškega jezika (ali drugače utemeljijo znanje jezika). Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z izkazanimi izkušnjami na podobnih delih.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: KATARINA ILIĆ STEFANOVIĆ
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: