Datum objave: 11.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1, (J037003) ali RAZISKOVALEC (H017004) – M/Ž, dve (2) prosti delovni mesti

Zaposlitev za določen čas, predvidoma 01. 03. 2019  do 31.10. 2020 z možnostjo ponovne zaposlitve ali podaljšanja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s trimesečno oz. štirimesečno poskusno dobo

Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba:

  • izobrazba s področja tehnike ali matematike 1. ali 2. Bolonjske stopnje (inženirji/magistri računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematiki, strojniki, gradbeniki/arhitekti, kognitivne znanosti)

b) dodatna znanja:

  • znanje programiranja v objektno usmerjenih jezikih (npr. Java, Python),
  • poznavanje osnov strojnega učenja in uporaba programskih okolij za analize (npr. R, Matlab),
  • osnovno poznavanje del s podatkovnimi bazami,
  • poznavanje uporabe orodij za virtualizacijo in delo s vsebniki (npr. Docker),
  • tekoče znanje angleškega jezika,
  • sposobnost timskega dela v raziskovalnem timu in komuniciranja z mednarodnim okoljem.

Kratek opis dela in nalog:

  • Delo na projektu SILICOFCM. Delo bo obsegalo implementacijo sistema, ki uporablja algoritme strojnega učenja za analizo in napovedovanje podatkov o srčnih obolenjih.

Rok za prijavo: do 10. 1. 2019

Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo življenjepis.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov s pripisom »Raziskovalec za SILICOFCM«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

Kontaktna oseba na članici: Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
e-mail: