Datum objave: 17.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) (H019007), zaposlitev za področje filozofije na inštitutu za filozofijo in družbeno etiko

 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: H019007
 • s krajšim delovnim časom: 2,5%
 • za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za področje filozofije. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev
 • Poskusna doba: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • Opravljanje znanstveno raziskovalnega dela
 • Priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi
 • Izvajanje dela po odredbi neposredno predpostavljenega predstojnika inštituta
 • Izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto

Rok za prijavo: 4 delovne dni, do vključno 20. 12. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,