Datum objave: 18.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž) (H019001), zaposlitev za področje filozofije na inštitutu za filozofijo in družbeno etiko

  • št. delovnih mest: 1
  • šifra del. mesta: H019001
  • s krajšim delovnim časom: 5%
  • za določen čas enega leta

Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  doktorat znanosti
  • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje filozofije. Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij in avdio-vizualnih sredstev

Poskusna doba: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

  • Opravljanje znanstveno raziskovalnega dela
  • Priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi
  • Izvajanje dela po odredbi neposredno predpostavljenega predstojnika inštituta
  • Izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do vključno 20. 12. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov .

Kontaktna oseba na članici: Lea Jensterle, 01 434 58 12,