Datum objave: 18.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: POMOČNIKA TAJNIKA ČLANICE  (J017903)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko).  
 
2. Pogoji za opravljanje dela:

• Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)  pravne  smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne smeri
• Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
- poznavanje predpisov s področja delovno pravne zakonodaje
- aktivno znanje enega svetovnega jezika
- znanje uradnega jezika
- usposobljenost za delo z računalnikom
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje in organizacija dela kadrovske službe
- spremljanje in preučevanje predpisov s področja delovno pravne zakonodaje
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju kadrovske politike  fakultete
- vodenje pravnih in upravnih postopkov članice
- priprava osnov za splošne akte članice
- koordinacija in priprava podatkov v zvezi z izplačili plač in povračili stroškov v zvezi z delom
- vodenje, svetovanje in koordiniranje  kadrovskih zadev z delovno pravnega področja
- vodenje  in koordinacija habilitacijskih postopkov
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje dela po nalogu tajnika fakultete

4. Rok za prijavo:  do 24.12.2018
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po pošti na
naslov: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Mojca Poznik, telefonska številka: (01) 520 77 33