Datum objave: 18.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II)  (J017103)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in tri (3) mesečnim poskusnim delom.  
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
• Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)  pravne, upravne, organizacijske ali druge družboslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne, upravne, organizacijske ali druge družboslovne smeri
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne, upravne, organizacijske ali druge družboslovne smeri
• Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
- znanje dveh tujih jezikov
- usposobljenost za delo z računalnikom
- poznavanje predpisov področja
- znanje uradnega jezika
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno vodenje kadrovskih zadev delavcev  fakultete s področja delovnih razmerij
- izvedba postopkov izbire in zaposlitve novih delavcev
- izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo  statusa in zavarovanja delavcev
- skrb za ažurnost podatkov v kadrovskih evidencah
- vodenje statistike s kadrovskega področja
- zbiranje in samostojno strokovno obdelovanje kadrovskih podatkov za potrebe strokovnih služb
- sodelovanje pri pripravi podatkov in  izdelava dokumentov  v zvezi z izplačili plač in povračili stroškov v zvezi z delom
- vodenje habilitacijskih postopkov   in opravljanje strokovno –  administrativnih del  v zvezi s habilitacijskimi postopki ter priprava  gradiva za obravnavo na senatu fakultete in habilitacijski komisiji univerze
- vodenje arhiva s področja delovanja kadrovske službe 
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje dela po nalogu pomočnika tajnika fakultete

4. Rok za prijavo:  do 28.12.2018
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po pošti na
naslov: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Mojca Poznik, telefonska številka: (01) 520 77 33