Datum objave: 20.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom IX-0 (šifra DM: H019001) za delo v programski skupini »Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik« (m/ž)
za nedoločen čas, s krajšim  delovnim časom 20 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- doktorat s področja slovenistike

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Znanje jezikov: angleški jezik – tekoče branje, pisanje in govor, slovenski jezik – tekoče branje, pisanje in govor, francoski jezik – tekoče branje, pisanje in govor
- Računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, spletno oblikovanje (WordPress), programiranje (Python), poznavanje orodij za statistično analizo besedilnih korpusov (Sketch Engine itd.) in za oblikoskladenjsko označevanje in skladenjsko razčlenjevanje (UDPipe itd.)
Drugi pogoji:
- znanja in izkušnje s področja empiričnega jezikoslovnega raziskovanja, računalniškega jezikoslovja, poznavanje korpusnojezikoslovne metodologije,
- izpolnjevanje pogojev za vodenje projektov ARRS,
- veljaven habilitaciski naziv asistent raziskovalec za slovenski jezik,
- sposobnost timskega dela.

3. Kratek opis del in nalog:
- delo na raziskovalnem programu »Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik« in na drugih raziskovalnih projektih v s področja računalniškega in korpusnega jezikoslovja,
- programiranje, modeliranje, statistične analize podatkov,
- pisanje znanstveno-raziskovalnih prispevkov,
- sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem programu in projektih

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno  27. 12. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: