Datum objave: 20.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom za področje filozofija in/ali teoretska psihoanaliza za delo na raziskovalnem projektu

Trajanje zaposlitve: za določen čas – 2 leti (od 1.1.2019 do 31.12.2020)
Delovni čas: polni delovni čas
Število delovnih mest: 2

1. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti s področja filozofije ali doktorat znanosti s področja teoretske psihoanalize

Veljaven habilitacijski naziv: asistent z doktoratom za področje filozofija

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• specifična znanja in/ali strokovni izpit iz področja forenzične analize izjave (SCAN, IDA, LSAT)
• aktivno znanje angleškega, hrvaškega jezika in srbskega jezika
• znanje za uporabo računalniških orodij,
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti
• sposobnost za timsko delo
Znanje jezikov:
angleški jezik (razumevanje: tekoče, govor: tekoče, pisno: tekoče), hrvaški jezik (razumevanje: tekoče, govor: tekoče, pisno: tekoče), srbski jezik (razumevanje: tekoče, govor: tekoče, pisno: tekoče)

2. Opis del in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• priprava in nadzor vodenja projekta po projektni dokumentaciji
• vmesno in končno poročanje o poteku in rezultatih projekta
• koordinacija dela za uspešno realizacijo projekta
• evalvacija projekta in rezultatov aktivnosti
• ažuriranje projektne dokumentacije
• komunikacija s projektnimi partnerji in notranjimi sodelavci
• organizacija dogodkov in priprava projektnih materialov (publikacij, promocijski material, družbena omrežja itd.)
• priprava izobraževalnih in raziskovalnih dejavnostih ter materialov in izdelkov za namene promocije projekta
• izvajanje opravil s področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Začetek zaposlitve: predvidoma od 1. 1. 2019

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 27. 12. 2018.
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: