Datum objave: 20.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž) za izvajanje predmetov: Vodenje sistemov, Avtomatsko vodenje sistemov, Modeliranje in obdelava signalov in Avtonomni mobilni sistemi.
 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 01. 10. 2019 dalje in tri mesečno poskusno dobo.

Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja elektrotehnike;
- veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA;
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru    odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
- aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR);
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del;
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod v Laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).
 
Potrebna dodatna znanja:
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja modeliranja, simulacije, vodenja;
- strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja avtonomnih mobilnih sistemov;
- poznavanje tehnologij za razvoj: vodenja avtonomnih mobilnih sistemov, modeliranja in vodenja.

Rok za prijavo: od 20. 12. 2018 do 19. 02. 2019
     
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: