Datum objave: 21.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Organizator informatike VII/2

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017064
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 1. februarja 2019 do 31. decembra 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer računalništvo in informatika profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- poznavanje osnov informatike, predpisov in standardov s svojega področja, spletnih tehnologij
- znanje vsaj enega višjega programskega jezika,
- znanje operacijskega sistema
- poznavanje vsaj enega sistema za delo s podatkovnimi bazami,
- aktivno znanje angleščine, komunikativnost in organizacijske sposobnosti
- zaželeno dve leti ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
• planiranje, koordiniranje, nabava, vzdrževanje računalniške, telekomunikacijske opreme in mrež, planiranje, koordiniranje, nabava potrošnega materiala in rezervnih delov,
• vodenje evidenc računalniške strojne in programske opreme in njihovih nahajališč evidence priključkov oz. IP številk v omrežju, potrošnega materiala, ipd.,
• obveščanje servisne službe o nastalih napakah, koordinacija odprave napak koordinacija z zunanjimi sodelavci pri vzdrževanju lokalne mreže,
• nameščanje programskih paketov na računalniško opremo, priključevanje računalniške opreme na mrežo,
• izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih serviserjev,
• nudenje pomoči uporabnikom – delavcem fakultete,
• vodenje arhiva službe,
• vodenje statistik, evidenc, baz podatkov s področja dela službe za informatiko,
• urejanje domače internetne strani, v sodelovanju in po nalogu vodstva fakultete,
• nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj službe zaradi zagotovitve nemotenega poteka dela,
• vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik,
• spremlja predpise s svojega področja,
• opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje, ki vsebinsko sodijo v ožje strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 21. 12. 2018

5. Rok za prijavo: 15 dni od datuma objave do 5. 1. 2019

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden, predvidoma od 1. 2. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NH89164 in na spletni strani UL.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: