Datum objave: 27.12.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • doktorat znanosti (področje kulturologije)
 • izvolitev v habilitacijski naziv znanstveni sodelavec/znanstvena sodelavka ali docent/docentka za področje kulturologije. Če kandidat/kandidatka v času prijave nima izvolitve v naziv docent, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/kandidatka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev/delavk in študentov/študentk enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 24. 12. 2018 do 6. 1. 2019
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
Delovno razmerje:

 • določen čas, do 31. 12. 2024 (čas trajanja Programske skupine)
 • krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden v letu 2019
 • krajši delovni čas – 10% oz. 4 ure/teden od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024
 • zaposlitev predvidoma v mesecu januarju 2019

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: