Datum objave: 03.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana, 03.01.2019
Številka:

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto

1.   Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom v okviru programa P1-0170 na Inštitutu za biokemijo, 
s polnim delovnim časom, za določen čas do 31.12.2023

2.  Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji ) s področja Biomedicine oziroma drugih naravoslovnih ali družbenih ved
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
• eno leto ustreznih delovnih izkušenj;

3.     Kratek opis del in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4.  Rok za prijavo: do 31.1.2019.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

Mesto objave: Zavod RS za zaposlovanje


Dekan UL MF
Prof. dr. Igor Švab