Datum objave: 08.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Ljubljana, Številka: __________


JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: šifra DM: J017100 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - v OE TAJNIŠTVO - KADROVSKA SLUŽBA

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017100,
• Tarifni razred: VII/1.,
• Šifra naziva: 0
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri,
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri,
• visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• aktivno znanje enega tujega jezika,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• komunikativnost,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Delovne izkušnje:
• 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Opis delovnega mesta:
I. Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

II. Podrobnejši opis:
- vodenje kadrovskih evidenc zaposlenih,
- pomoč pri habilitacijskih postopkih zaposlenih,
- priprava avtorskih in podjemnih pogodb,
- priprava in obračunavanje študentskega dela,
- priprava nalogov za službena potovanja zaposlenih,
- evidentiranje in opremljanje dospelih računov,
- izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenih: dekana, tajnika ali pomočnika tajnika,
- spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 08.01.2019

Rok za prijavo: do vključno 13.01.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana


Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA