Datum objave: 07.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT (D010001) na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za masivne in lesene konstrukcije
za določen čas in s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu

2. Pogoji za opravljanje dela:
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo ali
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo
• veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja za uporabo računalniških orodij
o prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju eksperimentalnih preiskav in numeričnih analiz odziva betonskih in lesenih konstrukcij

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pričetek dela: 15. 2. 2019

4. Rok za prijavo:

Datum objave 7. 1. 2019, rok 8 dni;  do 15. 1. 2019

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
ali na e-m:
 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: