Datum objave: 09.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, FILOZOFSKA FAKULTETA,  Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC 
za določen čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu,  s polnim delovnim časom

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas do vrnitve delavke s porodniškega dopusta oz. do 30. 6. 2020 za čas trajanja projekta
Poskusno delo : 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- izkušnje z individualnim svetovanjem;
- zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci;
- poznavanje področja visokega šolstva, trga delovne sile ali aktivne politike zaposlovanja;
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- proaktivnost in samoiniciativnost;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- pripravljanje priporočil za nadgradnjo storitev kariernega svetovanja oz. osebnega in profesionalnega razvoja študentov,
- organizira aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela,
- promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu ter potencialnimi delodajalci,
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra,
- organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščale študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela,
- vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
- druge naloge po navodilih koordinatorja.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rok za prijavo: 8 dni od objave, do vključno: 17. 1. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratko vizijo delovanja in razvoja Kariernega centra na Filozofski fakulteti (največ 1 A4 stran) naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Filozofske fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Lidija Strmole Menčak: 01 / 241 1030