Datum objave: 15.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 28. 01. 2019)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC V (I)  (M/Ž) v Katedri za mlekarstvo in Inštitutu za mlekarstvo in probiotike
za določen čas  za obdobje enega leta s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J035067 m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: tehnični delavec
Tarifni razred: 21
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma februar 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
• srednja strokovna izobrazba – kemijske ali sorodne  smeri
• sposobnost samostojnega in timskega dela
• organizacijske sposobnosti

3. Opis delovnega mesta:
• zbiranje in pripravljanje vzorcev za eksperimente, teste in analize po nalogu predpostavljenega
• zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in izobraževalnim procesom
• priprava podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala ter dela, potrebnega za izdelavo in   postavitev opreme
• izvajanje preizkusov v laboratoriju
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 14 dni od objave – do 28.01.2019

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 320 3801