Datum objave: 16.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE
za določen čas 12 mesecev za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in s polnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:
* visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
* ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
* ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri,
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
- 5 let delovnih izkušenj,
- poskusno delo 3 mesece.

2. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje pravnih in upravnih postopkov fakultete,
- priprava osnutkov splošnih aktov fakultete,
- vodenje postopkov sklepanja mednarodnih sporazumov in koordinacija njihovega izvajanja,
- izvajanje postopkov javnega naročanja (razpisi),
- izvajanje strokovnih opravil v disciplinskih postopkih zoper zaposlene in študente,
- zagotavljanje pravne pomoči organom, delavcem in študentom fakultete v zadevah, ki se  nanašajo na delovno pravni status oz. status študenta,
- priprava predlogov in sodelovanje pri izvedbi volitev organov fakultete in njihovih delovnih teles,
- sodelovanje pri pripravi gradiva za seje organov fakultete,
- priprava in pregledovanje pogodb ter drugih pravnih aktov fakultete,
- sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
- opravlja druga dela in naloge po nalogu tajnika fakultete, po pooblastilu dekana ter druga dela in naloge, določene s statutom univerze in drugimi splošnimi akti univerze in fakultete.

4.  Rok za prijavo: Od 16. 1. 2019 do 30. 1. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: