Datum objave: 17.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 – (III), m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017104
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne oziroma druge ustrezne smeri
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje dela v javnem sektorju, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti, aktivno znanje enega tujega jezika, zaželene delovne izkušnje
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
- delo na projektih (npr. projekti evropskega socialnega sklada, kot so Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč): OP00 20-01466; NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost): OP20.01441; OBJEM (Bralna pismenost in razvoj slovenščine): OP20.01462; SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo): OP20.02052 in drugi)
- sodelovanje pri nadzoru nad ustrezno izpeljavo projektov
- koordiniranje priprav podjemnih in avtorskih pogodb v okviru projekta
- zbiranje dokumentacije za pripravo poročil
- sodelovanje pri koordinaciji finančnega in vsebinskega poročanja
- sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, koordinatorji projekta in sodelujočimi na projektu
- opravljanje administrativno upravnih del in nalog s finančnega področja na projektih (priprava obračunov honorarjev in drugih prejemkov izvajalcev, itd.)
- priprava, urejanje in arhiviranje dokumentacije projekta
- priprava in urejanje ter analiza poročil za naročnika projekta
- udeležba na seminarjih izobraževanja s strani naročnika projekta in na sestankih projektne skupine
- skrb za ažurni pretok informacij in dokumentacije v okviru pravil projekta
- sodelovanje in poročanje pristojnemu ministrstvu in pristojni vladni službi
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na projekt

4. Datum objave: 17. 1. 2019

5. Rok za prijavo: 5 dni od datuma objave (do 22. 1. 2019)

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s polnim delovnim časom za obodbje enega leta predvidoma od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Zaposlitev bo delno financirana iz sredstev EU.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NJ34048 in na spletni strani UL.

7. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: