Datum objave: 18.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom IX-0 (šifra DM: H019001) za delo na raziskovalnem projektu GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES  (m/ž)

1. Zahtevana izobrazba:
doktorat znanosti s področja družboslovja

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- vsaj 1 leto delovnih izkušenj na raziskovalnih projektih,
- poznavanje področja raziskovanja: šolstvo, univerza, študije spola
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis del in nalog:
- raziskovalno delo na mednarodnem projektu na področju enakosti spolov v akademskem okolju;
- načrtovanje in izvedba raziskovalnega dela;
- koordinacija in vsebinska komunikacija s partnerskimi organizacijami;
- pregledovanje in nadzor opravljenega raziskovalnega dela;
- proučevanje in analiza relevantne znanstvene analize;
- pisanje letnih in vsebinskih poročil;
- udeležba na mednarodnih sestankih
 
4. Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2023 (za čas trajanja projekta) in sicer:
- polni delovni čas – 100% zaposlitev do 27. 1. 2020
- krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden do 27. 1. 2021
- krajši delovni čas – 25% oz. 10ur/teden do 31. 12.2023.

5. Nastop dela: 28. 1. 2019

6. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 22. 1. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: