Datum objave: 22.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

EUerc

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom IX-0 (šifra DM: H019001) na projektu EIRENE Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

1. Zahtevana izobrazba:
- Doktorat znanosti humanistične smeri.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Znanje jezikov: angleški jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
italijanski jezik zelo dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
hrvaški, srbski, bosanski jezik: zelo dobro (govor, branje, pisanje);
nemški jezik dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
francoski jezik dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
slovenski jezik dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje);
španski jezik dobro (razumevanje, govorjenje, pisanje).
Zaželene delovne izkušnje pri vodenju raziskovalnih projektov in izkušnje pri delu s H2020 EU projekti;
- Računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno;
- Ostala funkcionalna znanja in sposobnosti: sposobnost vodenja projektov, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavah;
- raziskovanje med prehodnim obdobjem po prvi svetovni vojni (1918-1926) in po drugi svetovni vojni (1941-1949), prostorsko umeščeno v Fiume/Rijeki in Sušaku;
- raziskovanje migracijskih tokov, delovno vprašanje ter sociopolitični status žensk v obdobju med (1918-1926) in po drugi svetovni vojni (1941-1949);
- raziskovalno delo v italijanskih in hrvaških arhivih;
- raziskovalno delo s pomočjo s tiskovnimi viri;
- strokovno sodelovanje  z naročniki raziskovalnih nalog;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno  25. 1. 2019.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: