Datum objave: 23.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/1 (J017100) M/Ž, V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne oz. tehniške smeri ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) družboslovne oz. tehniške smeri ali visoka strokovna izobrazba (1.bolonjska stopnja) družboslovne oz. tehniške smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1.bolonjska stopnja) družboslovne oz. tehniške smeri,
 • zaželene delovne izkušnje v visokem šolstvu, poznavanje finančno računovodskega programa IRC, poznavanje davčne zakonodaje in dokumentarnega sistema GC,
 • znanje angleškega jezika, znanje dela z osebnim računalnikom,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost za delo v timu.

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesecev.

Podrobnejši opis dela:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • administrativno vodenje dela
 • informacijsko svetovalno delo
 • priprava in zbiranje podatkov
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • kontiranje knjigovodskih listin
 • obračun plač, honorarjev in potnih stroškov
 • obračun pogodb o delu in avtorskih honorarjev
 • obračun amortizacije, revalorizacije amortizacije in revalorizacije v skladu s predpisi
 • vodenje saldakontov
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter knjiženje sprememb med letom
 • urejanje in knjiženje računovodske dokumentacije
 • vodenje arhiva finančno računovodske dokumentacije
 • izstavljanje in likvidiranje računov
 • vodenje blagajniškega poslovanja
 • obračun in izplačila za večerno likovno šolo

Kandidati naj dokazila o izpolnjevanju pogojev in prijavo skupaj z življenjepisom pošljejo na naslov:
 .

Rok za prijavo: do 3. 2. 2019.