Datum objave: 28.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Organizator informatike VII/2

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J017064
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta, predvidoma od 4. marca 2019.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer računalništvo in informatika profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- poznavanje osnov informatike, predpisov in standardov s svojega področja, spletnih tehnologij
- znanje operacijskega sistema
- aktivno znanje angleščine, komunikativnost in organizacijske sposobnosti
- zaželene ustrezne delovne izkušnje
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog
• planiranje, koordiniranje, nabava, vzdrževanje računalniške, telekomunikacijske opreme in mrež, planiranje, koordiniranje, nabava potrošnega materiala in rezervnih delov
• vodenje evidenc računalniške strojne in programske opreme in njihovih nahajališč evidence priključkov oz. IP številk v omrežju, potrošnega materiala, ipd.
• obveščanje servisne službe o nastalih napakah, koordinacija odprave napak koordinacija z zunanjimi sodelavci pri vzdrževanju lokalne mreže
• nameščanje programskih paketov na računalniško opremo, priključevanje računalniške opreme na mrežo
• izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih serviserjev
• nudenje pomoči uporabnikom – delavcem fakultete
• vodenje arhiva službe
• vodenje statistik, evidenc, baz podatkov s področja dela službe za informatiko
• urejanje domače internetne strani, v sodelovanju in po nalogu vodstva fakultete
• nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj službe zaradi zagotovitve nemotenega poteka dela
• vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik,
• spremlja predpise s svojega področja
• opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje, ki vsebinsko sodijo v ožje strokovno področje delovnega mesta

4. Datum objave: 28. 1. 2019

5. Rok za prijavo: 8 dni od datuma objave do 5. 2. 2019

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas za obdobje enega leta s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden, predvidoma od 4. 3. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (e-vlog ne sprejemamo).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NJ54509.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: