Datum objave: 29.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  v Službi za raziskovalno dejavnost za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:
*  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri,
*  specializacija po visokošolski  izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri,
*  magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
- aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje predpisov delovnega področja,
- 3 leta delovnih izkušenj,
- Poskusno delo 3 mesece.

2. Kratek opis dela in nalog:
- administrativna podpora vodjem EU ter ARRS programov in projektov,
- vodenje evidence projektov in objava podatkov na inter/intranetu,
- vodenje statistike s področja raziskovalnega in razvojnega dela, ki jo predpisuje država in/ali univerza,
- priprava različnih zahtevkov (ARRS, povračilo stroškov prijave evropskega projekta, ostali projekti),
- sodelovanje pri kontroli namenske porabe sredstev na raziskovalnih projektih
- sodelovanje pri pripravi predstavitvenih materialov UL FKKT s področja raziskovalne dejavnosti,
- spremljanje razpisov in dogodkov ter posredovanje informacij raziskovalcem,
- v skladu s Pravilnikom o organiziranosti in delovanju Infrastrukturnega centra UL FKKT opravlja naloge administratorja IC, vodenje evidence izkoriščenosti raziskovalne opreme večje vrednosti,
- izdelava predlogov dokumentov, poročil, zapisnikov,
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za revizijo projektov,
- pomoč pri pripravi in organizaciji projektnih sestankov na UL FKKT v sodelovanju z ostalimi službami,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu pred postavljenega, tajnika ali vodstva fakultete.

4.  Rok za prijavo: Od  29. 1. 2019 do 8. 2. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: