Datum objave: 29.01.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/1 – za delo na raziskovalnem projektu GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES (m/ž)
(šifra DM: J017101)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba - prva stopnja, smer sociologija;
- znanje angleškega jezika: dobro razumevanje, govorjenje in branje;
- poznavanje področja študijev spola;
- izkušnje z delom v spletnih okoljih;
- osnovna računalniška znanja;
- vestnost, natančnost, komunikativnost

3. Kratek opis del in nalog:
- podpora pri pripravi in analizi strokovnih gradiv
- komunikacija in korespondenca z partnerskimi organizacijami na organizacijsko tehnični ravni;
- skrb za socialna omrežja
- podpora pri organizaciji dogodkov in potovanj
- ostala administrativna in organizacijska dela
- v druga dela in naloge po navodilih nadrejenega, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Delovno razmerje: določen čas – za čas trajanja projekta in sicer:
- polni delovni čas 40 ur tedensko oz. 100% zaposlitev od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020
- krajši delovni čas 20 ur tedensko oz. 50% zaposlitev od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2022
- Poskusno delo 3 mesece

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 1. 2. 2019.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: