Datum objave: 01.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 10 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (D010001)

Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.3.2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja)  naravoslovnih znanosti
• znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
• izkušnje z delom v laboratoriju na področju rastlinskih živil
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
• izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje Enologija ali Tehnologije živil rastlinskega izvora
• ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva

3. Opis delovnega mesta:
• vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
• nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: 10 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.3.2019

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar,