Datum objave: 01.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100)
v finančno računovodski službi,

s polnim delovnim časom, za določen čas – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
- 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih
- znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Poskusno delo: 3 mesece

Opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela
- informacijsko svetovalno delo
- priprava in zbiranje podatkov
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- obračun plač in pogodbenega dela
- izvajanje blagajniškega poslovanja
- vodenje registra osnovnih sredstev
- priprava statistik in letnih obračunov za navedena področja

Datum objave: 1. 2. 2019, rok za prijavo: 15 dni, do 16. 1. 2019

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, e-m: