Datum objave: 11.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Teološka fakulteta, Poljanska 4, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE VII/2 - m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017908
 • Tarifni razred: VII/2
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od 1. 3. 2019
 • Poskusna doba: 4 mesce

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma pravne smeri

Ostali pogoji:

 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
 • odlično poznavanje predpisov področja delovnega prava in zakonodaje s področja visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti in javnega naročanja,
 • poznavanje dela v računalniškem okolju MS Office, svetovni splet
 • izkazane vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje, načrtovanje in usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,
 • kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
 • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami članice, univerze ali z zunanjimi partnerji,
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov članice,
 • priprava osnov za splošne akte članice,
 • sodelovanje pri delu organov članice in univerze,
 • izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo delavcev tajništva,
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta.

Datum objave: 11. 2. 2019

Rok za prijavo: 14 dni od objave, do vključno 25.2.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov

Kontaktna oseba na članici:  Lea Jensterle, 01 434 58 12,