Datum objave: 18.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1; J017100 M/Ž
  
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna stopnja izobrazbe ali prva bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri
- komunikacijsko-novomedijska (tudi video) in organizacijska znanja

3. Kratek opis dela in nalog:
* Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
* Podroben opis
- upravljanje družbenih omrežij Twitter in Facebook za potrebe projekta,
- skrb za tekste in objave na spletni strani projekta, na več evropskih spletnih straneh, priprava Newslettra in obvestil za vse članice projekta (v slovenskem in angleškem jeziku)
- pomoč pri organizaciji delavnic, sestankov in raznih drugih dogodkov (npr. srečanja z različnimi akterji, ministrstvi, politiko, ...)
- skrb za različne vsebine, fotografije, dogodke, koordinacijo in drugo administrativno in organizacijsko sodelovanje ter pomoč

4. Rok za prijavo:  od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019           
kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, poznavanje družbenih omrežij (Twiter, Facebook)

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: natančnost, zanesljivost in profesionalen odnos do dela
                 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2021 – krajši delovni čas – 15% oz. 6 ur/teden s poskusno dobo 3 mesecev

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: