Datum objave: 19.02.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva 23, Ljubljana

 • Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC IV - I
 • Šifra DM: J034074   
 • Tarifni razred: IV
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas; delo v deljenem delovnem času (predvideni delovni čas od 7. do 14. ure in od 19. do 20. ure).
 • Poskusno delo: 1 mesec

Pogoji za opravljanje dela:

 • srednja poklicna izobrazba tehniške smeri
 • 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj
 • vozniški izpit B kategorije

Kratek opis dela in nalog:

 • odgovornost za redno vzdrževanje stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav) in za tehnično opremo članice  v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa),
 • vzdrževanje okolice stavbe (parkirišča, parki),
 • varovanje in zaščita premoženja ter nadzor in obhodi  objektov in prostorov,
 • izvrševanje manjših popravil opreme in osnovnih sredstev, ki ne zahtevajo posega serviserja,
 • organizacija in skrb za depo / skladišče UL ALUO,
 • izvajanje nadzora pri delu s pečmi,
 • pomoč pri postavljanju in podiranju razstav,
 • pomoč pri generalnem čiščenju stavbe in inventuri,
 • skrbi za odklepanje in zaklepanje stavbe,
 • izdaja in prevzem opreme, nabava materialov ipd.,
 • popis porabe vode in energije, sporočanje računovodstvu in kontrola računov,
 • dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje,
 • sodelovanje z vodjo tehnično vzdrževalne službe in ekonomom pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja in medsebojno nadomeščanje med odsotnostjo,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

Rok za prijavo: 10 dni do 1. 3. 2019

Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Nina Gršič
Telefonska številka: 01/ 4212 507

Prosto delovno mesto je objavljeno pri Zavodu za zaposlovanje pod registrsko št: NK02872.